Πρόγραμμα Επιβράβευσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία " O-BIOTIQUE " που εδρεύει στην οδό Σωρού 3-5, Μαρούσι 151 25, Ελλάδα. Απευθύνεται σε ενήλικες πελάτες των καταστημάτων O-BIOTIQUE και του ηλεκτρονικού καταστήματος obiotique.com και αφορά την καταγραφή και ανάλυση των αγορών που πραγματοποιούν ως μέλη του Προγράμματος. Σκοπός του Προγράμματος Επιβράβευσης είναι αφενός η επιβράβευση με πόντους και προνόμια των πελατών της O-BIOTIQUE που επιλέγουν τα καταστήματα O-BIOTIQUE για τις αγορές τους και η προνομιακή ενημέρωσή τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της O-BIOTIQUE και αφετέρου η καταγραφή, ανάλυση και έρευνα των αγοραστικών τάσεων των πελατών της O-BIOTIQUE (κατηγορίες προϊόντων που επιλέγουν, επισκεψιμότητα, είδος προϊόντων που επιλέγουν οι πελάτες, ανταπόκριση σε γενικές και ειδικές προσφορές κ.λπ. ). κ.λπ.), προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση της πελατειακής της βάσης και την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ταιριάζουν καλύτερα στην πελατειακή της βάση.

 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- Η εγγραφή στο πρόγραμμα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος obiotique.com

- Κατά την εγγραφή στο Πρόγραμμα μέσω του δικτυακού τόπου obiotique.com, το μέλος οδηγείται σε μια φόρμα για να συμπληρώσει τα στοιχεία του προκειμένου να ολοκληρώσει την εγγραφή του στο Πρόγραμμα επιβράβευσης και να αρχίσει να απολαμβάνει τα οφέλη του Προγράμματος

 

 1. ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ

- Όποιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα επιβράβευσης.

- Με την αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος, το μέλος συμφωνεί να λαμβάνει ενημερωτικά ή/και διαφημιστικά μηνύματα από την O-BIOTIQUE

- Με την εγγραφή στο Πρόγραμμα επιβράβευσης, το μέλος αναγνωρίζει ότι η συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται η μεταφορά των κερδισμένων πόντων με οποιονδήποτε τρόπο.

- Το μέλος δικαιούται οφέλη για τις αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα obiotique.com και για την εξαργύρωση των πόντων του.

- Υποχρέωση του μέλους προκειμένου να κερδίσει ή να εξαργυρώσει πόντους είναι να είναι μέλος του προγράμματος επιβράβευσης και να έχει συνδεθεί στο λογαριασμό του όταν πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα obiotique.com.

- Το μέλος δικαιούται 1 πόντο για κάθε 1€ αγορών για συναλλαγές στο obiotique.com.

- Για κάθε 1.000 πόντους που εξαργυρώνονται, το μέλος λαμβάνει ένα ηλεκτρονικό κουπόνι αξίας 10€.

- Το μέλος μπορεί να βλέπει τους διαθέσιμους πόντους και τα κουπόνια του μέσω του λογαριασμού του στο πρόγραμμα επιβράβευσης στο obiotique.com.

- Μόνο ένα (1) ηλεκτρονικό κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί ανά συναλλαγή.

- Κάθε φορά που ένα μέλος εξαργυρώνει πόντους που αντιστοιχούν σε εκπτωτικό κουπόνι, ο ίδιος αριθμός πόντων αφαιρείται από το διαθέσιμο υπόλοιπο πόντων του μέλους. Η έκπτωση δεν ανταλλάσσεται με μετρητά. Για να δικαιούται την αντίστοιχη έκπτωση, το μέλος πρέπει να πραγματοποιήσει αγορές ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

- Οι πόντοι που αποκτά το μέλος ισχύουν επ' αόριστον από την ημερομηνία της σχετικής συναλλαγής βάσει της οποίας αποκτήθηκαν ή από την ημερομηνία της προωθητικής ενέργειας από την οποία αποκτήθηκαν. Τα μέλη θα ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για το συνολικό αριθμό των ενεργών πόντων που έχουν συγκεντρώσει από τις αγορές τους ή/και από προωθητικές ενέργειες με τους εξής τρόπους: α) μέσω του λογαριασμού τους στο obiotique.com και β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση rewards@obiotique.com και, εφόσον το επιθυμούν, μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης μελών στο τηλέφωνο 210 6199781 (Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 17:00).

- Αφού το μέλος εξαργυρώσει τους πόντους του σε ηλεκτρονικά κουπόνια, η διάρκεια ισχύος κάθε κουπονιού είναι 3 μήνες από την ημέρα εξαργύρωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αγορές ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Εάν λήξει η περίοδος ισχύος του κουπονιού, το κουπόνι λήγει και χάνεται και οι πόντοι δεν επιστρέφονται στο μέλος.

- Σε περίπτωση που το μέλος επιστρέψει το σύνολο ή μέρος των προϊόντων που αγόρασε και από τα οποία κέρδισε πόντους, τότε οι πόντοι που αντιστοιχούν στο ποσό της επιστροφής θα αφαιρούνται από το λογαριασμό του, με την επιφύλαξη επιστροφής.

- Το μέλος δηλώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στη φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων του είναι αληθείς και ακριβείς και είναι υπεύθυνο για την ορθότητά τους. Η O-BIOTIQUE δεν ευθύνεται για την επιστροφή των ωφελημάτων μέλους σε περίπτωση που το μέλος έχει παράσχει ανακριβή ή ανακριβή προσωπικά στοιχεία.

 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

- Η O-BIOTIQUE έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου υπολογισμού των πόντων και του ύψους των ανταμοιβών αγοράς. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στο Μέλος με ανάρτηση στο obiotique.com, η οποία θα θεωρείται έγκυρη και επαρκής ειδοποίηση προς το Μέλος.

- Η O-BIOTIQUE έχει το δικαίωμα να καταγγείλει ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση ή αιτία, την παρούσα Συμφωνία με το Μέλος ή να απαγορεύσει τη χρήση ή/και να τερματίσει το Πρόγραμμα επιβράβευσης ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση ή αιτία, καθώς το παρόν Πρόγραμμα αποτελεί εθελοντική παροχή της Εταιρείας.

- Σε περίπτωση που το Μέλος δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή σε περίπτωση κατάχρησης ή απόπειρας απάτης μέσω της συμμετοχής, όλοι οι πόντοι θα διαγράφονται και όλα τα οφέλη θα αφαιρούνται και είναι πιθανό τα δεδομένα του Μέλους να διαβιβαστούν στις αρμόδιες αρχές για επεξεργασία.

- Η ιδιότητα μέλους θα παρέχει στον κάτοχό της οφέλη για όσο διάστημα το μέλος αναγνωρίζεται ως έγκυρο μέλος του προγράμματος επιβράβευσης και για όσο διάστημα το πρόγραμμα επιβράβευσης είναι σε ισχύ. Η O-BIOTIQUE διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να μεταβάλει αυτή τη χρονική περίοδο.

- Σε περίπτωση που η O-BIOTIQUE τροποποιήσει ορισμένους ή όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος ή τερματίσει το πρόγραμμα επιβράβευσης, ο συμμετέχων δεν θα έχει καμία αξίωση έναντι της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι ο συμμετέχων αναγνωρίζει με το παρόν ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιβράβευσης που παρέχεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.

- Ένα μέλος μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα επιβράβευσης

- α) στέλνοντας ένα email στο rewards@obiotique.com

- β) καλώντας στο 2106199781

- γ) μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο obiotique.com

- Η απόρριψη/περιορισμός της επεξεργασίας/διαγραφή των δεδομένων μπορεί να σημάνει τη λήξη της ιδιότητας μέλους σύμφωνα με το σημείο 4.4 κατωτέρω.

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Επιβράβευσης είναι η Εταιρεία με την επωνυμία "OBIOTIQUE IKE" και τον διακριτικό τίτλο "O-BIOTIQUE", με ΑΦΜ: 800757312, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Αριθμός ΓΕΜΗ 139796101000, με δραστηριότητα "εισαγωγή, εμπορία, διανομή και πώληση καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής και άλλων συναφών προϊόντων που αποσκοπούν στη βελτίωση ή διατήρηση της υγείας και της ομορφιάς" (εφεξής "Εταιρεία" ή "O-BIOTIQUE"). Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, οδός Σωρού 3-5, Τ.Θ. 15125, τηλ. +30 210 61 99781, e-mail: info@obiotique.com

 

 

4.1 Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγει η Εταιρεία και για ποιους σκοπούς:

Η Εταιρεία συλλέγει απευθείας από εσάς τα δεδομένα που συμπληρώνετε στη φόρμα εγγραφής για το Πρόγραμμα επιβράβευσης. Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να παρέχει κάθε μέλος για να εγγραφεί στο Πρόγραμμα επιβράβευσης είναι τα εξής Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμός τηλεφώνου και προαιρετικά, εάν το μέλος επιθυμεί να λαμβάνει ειδικές προσφορές και δώρα, η ημερομηνία γέννησης και η ημερομηνία ονομαστικής άδειας.

Η Εταιρεία συλλέγει επίσης δεδομένα που παράγονται από τις αγορές του μέλους, όπως οι κατηγορίες των προϊόντων που αγοράστηκαν.

Το μέλος ενημερώνεται ότι η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε απαιτεί από το μέλος να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) για τους σκοπούς του Προγράμματος.

 

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προαναφερθέντα δεδομένα καθώς και τα δεδομένα του λογαριασμού χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. εκτέλεση των όρων του προγράμματος επιβράβευσης,
 2. κοινοποίηση γενικών ή ειδικών προσφορών ή/και δώρων στο μέλος και ενημέρωση του μέλους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της,

- Παροχή Προνομίων Προγράμματος Επιβράβευσης και ανάλυση και έρευνα των αγοραστικών τάσεων των πελατών της (κατηγορίες προϊόντων που επιλέγονται, επισκεψιμότητα στα φυσικά καταστήματα και στο eshop της εταιρείας, κατηγορίες προϊόντων που επιλέγονται από τους πελάτες, ανταπόκριση σε γενικές και ειδικές προσφορές κ.λπ.), προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση της πελατειακής βάσης της O-BIOTIQUE και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ταιριάζουν καλύτερα στην πελατειακή της βάση,

- την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της O-BIOTIQUE βάσει του νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις φορολογικές αρχές στο πλαίσιο ελέγχων ή για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων και των έννομων συμφερόντων της, όπως σε υποθέσεις ενώπιον ρυθμιστικών, διοικητικών ή δικαστικών αρχών και για να διασφαλιστεί ότι το μέλος είναι ενήλικο φυσικό πρόσωπο και κατοικεί στην Ελλάδα.

4.2. Νομική βάση για την επεξεργασία και ενημέρωση των δεδομένων:

4.2.1 Η O-BIOTIQUE βασίζεται στις ακόλουθες νομικές βάσεις για την επεξεργασία των δεδομένων των μελών του Προγράμματος Προνομίων:

- Εκτέλεση της σύμβασης: Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της παρούσας σύμβασης και της κάρτας, δηλαδή α) η συμμετοχή του μέλους στο Πρόγραμμα με την καταγραφή και ανάλυση των αγορών του και την επιβράβευση του μέλους με πόντους και προνόμια από τις αγορές του, β) η ενημέρωση του μέλους για ειδικές προσφορές και προνομιακές υπηρεσίες και γ) η γενική ανάλυση της γενικής αγοραστικής τάσης των μελών του Προγράμματος, είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από το μέλος κατά την εγγραφή του στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης

- Δικαιολογημένα συμφέροντα: Η O-BIOTIQUE διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των μελών προκειμένου να βελτιώσει τις υπηρεσίες της και τη διαχείριση των πελατών της, να προωθήσει τα προϊόντα της, καθώς και να ανιχνεύσει απόπειρες απάτης ή κατάχρησης του Προγράμματος, οποιαδήποτε συνεργασία με δικαστικές και ρυθμιστικές αρχές, καθώς και για τη διασφάλιση και υποστήριξη των γενικών έννομων συμφερόντων της O-BIOTIQUE

 

- Η O-BIOTIQUE διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ενημερώνει τακτικά το Μέλος μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητού τηλεφώνου (SMS, WhatsApp, Viber) ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου μέσου επικοινωνίας επιλέξει στα στοιχεία επικοινωνίας του, τα οποία απέκτησε νομίμως στο πλαίσιο της εγγραφής στο Πρόγραμμα επιβράβευσης, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους σχέσης (άρθρο 11 παράγραφος 3 του νόμου 3471/2006) και εφόσον το Μέλος δεν έχει αντιταχθεί (opt-out) στην επικοινωνία αυτή. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν προνομιακές και εξειδικευμένες πληροφορίες για τα προϊόντα της, ειδικές ή/και γενικές προσφορές, προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς. Η O-BIOTIQUE μπορεί επίσης να επικοινωνεί με το μέλος μέσω υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων όπως SMS,WhatsApp, Viber κ.λπ. για την καλύτερη επικοινωνία με τα μέλη και τον έλεγχο του κόστους επικοινωνίας.

Τα μέλη θα χρησιμοποιούνται από την O-BIOTIQUE για να τα ενημερώνουν ή να ζητούν τον τερματισμό της εμπορικής επικοινωνίας

α) μέσω της φόρμας επικοινωνίας του obiotique.com

β) με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο rewards@obiotique.com καθώς και με τη χρήση της φόρμας "Επικοινωνία" στη φόρμα "Επικοινωνία"

γ) με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό +30 210 6199781

για τεχνικούς λόγους και ότι εάν έχει αντιταχθεί στην εμπορική επικοινωνία της O-BIOTIQUE, δεν θα μπορεί να λαμβάνει ενημερωτικά και διαφημιστικά μηνύματα και προσφορές για τα μέλη. Διευκρινίζεται ότι η O-BIOTIQUE θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα προαναφερθέντα κανάλια επικοινωνίας για μη εμπορική επικοινωνία με το μέλος σχετικά, ιδίως, με τη χρήση της κάρτας του και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

4.2.2. Το Μέλος έχει τόσο το δικαίωμα όσο και την υποχρέωση πρόσβασης, διόρθωσης και επικαιροποίησης των προσωπικών του δεδομένων και οφείλει να ενημερώνει την Εταιρεία χωρίς καθυστέρηση για οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτά.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των προσωπικών δεδομένων του μέλους μπορεί να γίνει:

α) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο rewards@obiotique.com

β) τηλεφωνικά στο +30 210 6199781 ή

4.3 Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Για τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση καθενός από τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κάθε αποδέκτη, αποδέκτες των δεδομένων του μέλους μπορούν να είναι

 1. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της O-BIOTIQUE.
 2. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της O-O-BIOTIQUE.
 3. Η εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες CRM και η οποία είναι υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, για την εισαγωγή, την ενημέρωση και τη διατήρηση της βάσης δεδομένων των δεδομένων των μελών ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της O-BIOTIQUE και σύμφωνα με τις οδηγίες της και τις καταγεγραμμένες οδηγίες της .
 4. στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, μπορεί να διαβιβάζεται σε παρόχους που συνδέονται με την Εταιρεία, όπως νομικές, συμβουλευτικές και ελεγκτικές εταιρείες, εταιρείες πληροφορικής, εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή άλλες υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του ιστότοπου και την εκτέλεση των υπηρεσιών της Εταιρείας.

 

Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του μέλους, οι υπάλληλοι και οι εργολάβοι της Ο-ΒΙΟΤΙΚΗ, καθώς και όλοι όσοι εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό της Ο-ΒΙΟΤΙΚΗ συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679, καθώς και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και νομολογία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεσμεύονται συμβατικά να τηρούν τις υποχρεώσεις τους και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα για δικούς τους εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, αλλά μόνο γ

4.4 Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων:

Κάθε μέλος, ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, μπορεί να ασκήσει ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματά του στα προσωπικά του δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος επιβράβευσης, όπως προβλέπεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016 ΕΕ (ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού) και στην εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

 1. το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα,
 2. το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, 2. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του,
 3. το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής ορισμένων ή όλων των προσωπικών του δεδομένων,

 

 1. το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων- και
 2. το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή να ζητήσει τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του/της σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας με τον μορφότυπο που υποδεικνύει η αρμόδια εποπτική αρχή.

 

Ειδικότερα, το μέλος μπορεί να ασκήσει τα ανωτέρω δικαιώματα ως εξής:

- υποβάλλοντας αίτημα στη διεύθυνση dpo@obiotique.com

- με επιστολή προς την O-BIOTIQUE IKE στην ακόλουθη διεύθυνση: Σωρού 3-5, Μαρούσι 15125, Ελλάδα.

Η O-BIOTIQUE θα λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για την ικανοποίηση του αιτήματος του μέλους εντός (1) ενός μηνός από την ημερομηνία έγκυρης υποβολής του και σε περίπτωση που απαιτείται περισσότερος χρόνος, θα ενημερώσει σχετικά το μέλος. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος ενημερώνεται ότι είναι πιθανό να διατηρηθούν ορισμένα ελάχιστα απαραίτητα προσωπικά του δεδομένα για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της O-BIOTIQUE.

Διευκρινίζεται ότι για να θεωρηθεί έγκυρη η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορεί να ζητηθεί η ταυτοποίηση του μέλους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα οποία ζητείται οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες ανήκουν πράγματι στο μέλος/ιδιώτη που ζητά τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Επίσης, το μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την παύση της αποστολής εμπορικών επικοινωνιών, σε ένα ή όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του (SMS, WhatsApp, Viber ) στο κινητό του τηλέφωνο: 

α) μέσω της φόρμας επικοινωνίας του obiotique.com

β) αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση rewards@obiotique.com, και

γ) με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό +30 210 6199781.

Το Μέλος θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι, λόγω της φύσης της λειτουργίας του Προγράμματος επιβράβευσης, η άσκηση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα και ιδίως το δικαίωμα εναντίωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας και, μερικής ή ολικής, διαγραφής των δεδομένων του Μέλους, θα έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της παρούσας συμβατικής σχέσης και, ως εκ τούτου, τη διακοπή της συμμετοχής του Μέλους στο Πρόγραμμα επιβράβευσης και τη διαγραφή των συλλεχθέντων πόντων εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, διότι χωρίς την επεξεργασία των δεδομένων του Μέλους, τα δεδομένα του Μέλους θα διαγραφούν.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα και την επεξεργασία και προστασία τους, το Μέλος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της O-BIOTIQUE στο email dpo@obiotique.com και αν δεν θεωρήσει ότι ικανοποιείται από τις ενέργειες της O-BIOTIQUE, ενημερώνεται ότι έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την ηλεκτρονική φόρμα στον σύνδεσμο https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi.

4.5. Περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα του μέλους θα διατηρούνται από την Εταιρεία έως ότου το μέλος ακυρώσει τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα. Ωστόσο, ορισμένα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές σχέσεις του μέλους με την O-BIOTIQUE και οι δηλώσεις του μέλους σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του ενδέχεται να παραμείνουν ως πληροφορίες για το μέλος στα συστήματα της O-BIOTIQUE, προκειμένου να διασφαλιστεί η απόδειξη της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την O-BIOTIQUE και να διασφαλιστούν οι νομικές αξιώσεις των μερών.

Σε περίπτωση , η O-BIOTIQUE διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του μέλους για τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της διαγραφής. Ωστόσο, το Μέλος ενημερώνεται ότι ακόμη και μετά την παρέλευση αυτών των 30 ημερών, η O-BIOTIQUE θα διατηρήσει τα φορολογικά δεδομένα των αγορών του, ενώ θα διατηρηθούν ορισμένα βασικά δεδομένα του Μέλους, τα οποία θα παραμείνουν στα αρχεία της για τη διασφάλιση της νομιμότητας της επεξεργασίας τους (π.χ. ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σε κρυπτογραφημένη μορφή, η ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής από το Πρόγραμμα επιβράβευσης), προκειμένου να διασφαλιστούν τα έννομα συμφέροντα της O-BIOTIQUE.

Τα δεδομένα που συλλέγονται ως αποτέλεσμα της επικοινωνίας σας με την O-BIOTIQUE, είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στο obiotique.com είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, διατηρούνται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας και ανωνυμοποιούνται για εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία της επικοινωνίας.

 

4.6 Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας:

Η O-BIOTIQUE, οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι εργολάβοι/βοηθοί εκπλήρωσης εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία, στο μέτρο του δυνατού, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, παράνομη αποκάλυψη ή πρόσβαση και γενικά παράνομη επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της απομακρυσμένης πρόσβασης), καθώς και για την εξασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην εξασφάλιση ενός επιπέδου ασφάλειας ανάλογου με τον κίνδυνο στον οποίο ενδέχεται να εκτεθούν τα εν λόγω δεδομένα, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τη φύση και την κρισιμότητα των δεδομένων, τις τεχνικές δυνατότητες της O-BIOTIQUE και των συνεργατών της, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος υλοποίησης και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, αξιολόγηση και εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που εφαρμόζονται για την εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, η O-BIOTIQUE, οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της O-BIOTIQUE και οι εργολάβοι/βοηθοί της δεσμεύονται συμβατικά να τηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των μελών και να μην αποκαλύπτουν ή επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του μέλους, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το νόμο.

 1. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

- Η O-BIOTIQUE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, αρχική ή αποθετική, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, του Μέλους από τη χρήση και την εφαρμογή του Προγράμματος επιβράβευσης. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε ευθύνη της O-BIOTIQUE περιορίζεται αποκλειστικά στην επαναπίστωση των χαμένων πόντων στο λογαριασμό του Προγράμματος Πίστης του Μέλους. Η O-BIOTIQUE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Μέλους, άλλων μελών του Προγράμματος ή τρίτων που οφείλεται σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις του Μέλους, ιδίως όσον αφορά τα προσωπικά του στοιχεία.

- Οι παρόντες Όροι αποτελούν το μοναδικό και πλήρες συμβατικό έγγραφο που διέπει τη σχέση μεταξύ της O-BIOTIQUE και των μελών του Προγράμματος Προνομίων, υπερισχύουν κάθε προηγούμενης έκδοσής τους και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση από την O-BIOTIQUE, η οποία θα ισχύει είτε με την κοινοποίηση στα μέλη είτε με την ανάρτησή της στο obiotique.com.

- Οι παρόντες Όροι ισχύουν για τα μέλη του Προγράμματος Προνομίων στην Ελλάδα και διέπουν τη σχέση τους με την O-BIOTIQUE από τις 26/10/2023, ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε ερμηνεία ή διαφορά μεταξύ του μέλους και της O-BIOTIQUE υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

 

Για τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος obiotique.com δείτε εδώ.

Για την Πολιτική Απορρήτου του ηλεκτρονικού καταστήματος obiotique.com δείτε εδώ.