ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει και εξηγεί πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών και των εγγεγραμμένων χρηστών της Ιστοσελίδας obiotique.com (εφεξής «Ιστοσελίδα») .

Τα φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα μπορούν να πλοηγούνται στην Ιστοσελίδα και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της είτε ως απλοί επισκέπτες είτε ως εγγεγραμμένοι χρήστες και για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων εξ’ αιτίας της πρόσβασης αυτής ισχύει η παρούσα Πολιτική.

Διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική μας για να κατανοήσετε με σαφήνεια το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, προστατεύουμε ή επεξεργαζόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Για τα μέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) www.obiotique.com ισχύουν επιπροσθέτως οι όροι και η πολιτική προσωπικών δεδομένων του Προγράμματος.

 1. Ποιοι είμαστε - Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Ιστοσελίδα obiotique.com περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας με την επωνυμία «O-BIOTIQUE IKE » και τον διακριτικό τίτλο «O-BIOTIQUE», με AΦΜ: 800757312, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Αριθμό ΓΕΜΗ 139796101000, με δραστηριότητα την «εισαγωγή, εμπορία, διακίνηση και διάθεση καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής και άλλων συναφών προϊόντων που σκοπό έχουν τη βελτίωση ή διατήρηση της υγείας και ομορφιάς» (στο εξής «Εταιρεία»ή «O-BIOTIQUE). Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, οδός Σωρού 3-5 ΤΚ:15125, τηλ. +30 210 61 99781, e-mail: info@obiotique.com

Η OBIOTIQUE IKE είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας και τις προσφερόμενες μέσω αυτής υπηρεσίες και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων η οποία συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΚ (ΓΚΠΔ).

Η OBIOTIQUE IKE ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας της για τα κάτωθι:

 1. Ορισμοί

«Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»: ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ο Κανονισμός» ή «ΓΚΠΔ»).

«Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

«Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

«Επισκέπτης»: Οποιοσδήποτε επισκέπτεται την Ιστοσελίδα και πλοηγείται σε αυτή.

«(Εγγεγραμμένος) Χρήστης»: Οποιοδήποτε δημιουργεί λογαριασμό στην Ιστοσελίδα 

«Μέλος Προγράμματος Επιβράβευσης»: Οποιοσδήποτε εγγράφεται στο Πρόγραμμα  Επιβράβευσης πελατών είτε μέσω των φυσικών καταστημάτων είτε μέσω της Ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος (ehsop) obiotique.com

 1. Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;
 • Απευθείας από εσάς

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εσάς, όταν:

 • επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας και περιηγείστε σ’ αυτήν.
 • εγγράφεστε/δημιουργείτε λογαριασμό στην Ιστοσελίδα μας και εισάγετε δεδομένα σας σε αυτήν, όπως το όνομά σας, στοιχεία επικοινωνίας κ.α.
 • προβαίνετε σε παραγγελία και αγορά προϊόντων που προβάλλονται και διατίθενται στην Ιστοσελίδα μας είτε ως επισκέπτες είτε ως εγγεγραμμένοι χρήστες.
 • διαχειρίζεστε την παραγγελία σας στην Ιστοσελίδα μας, μετά την καταχώριση αυτής.
 • προβαίνετε σε υπαναχώρηση, ακύρωση παραγγελίας, αίτημα επιστροφής προϊόντος.
 • αποθηκεύετε ένα προϊόν που βρίσκεται στο καλάθι σας, για να το αγοράσετε κάποια άλλη στιγμή, ή επισημαίνετε προϊόντα ως «αγαπημένα» σας.
 • εισάγετε επιπλέον στοιχεία στον λογαριασμό σας για να λαμβάνετε προσωποποιημένη πληροφόρηση για τα προϊόντα της Ιστοσελίδα μας, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
 • επικοινωνείτε μαζί μας, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα της Ιστοσελίδας μας, με την αποστολή email προς την Εταιρεία, ταχυδρομικά, τηλεφωνικά ή μέσω οποιασδήποτε άλλης μεθόδου.
 • εγγράφεστε στη φόρμα αποστολής ενημερωτικού υλικού, προσφορών κ.λπ. (newsletter) της Ιστοσελίδας μας.
 • Με αυτοματοποιημένα μέσα κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας μας

Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σχετικά με τις σελίδες που επισκέπτεστε, τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιείτε. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις/συναλλαγές σας με την Ιστοσελίδα, τα δεδομένα καταγραφής και τις πληροφορίες συσκευής, τη διεύθυνση IP, τις ημερομηνίες και τις ώρες πρόσβασης, πληροφορίες υλικού και λογισμικού, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, δεδομένα cookie και τα δεδομένα από παρόμοιες τεχνολογίες καθώς και άλλες πληροφορίες χρήσης αυτής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies.

 • Από τρίτα μέρη

Κατά την εγγραφή χρήστη ή την είσοδο στον λογαριασμό σας στο obiotique.com μέσω υπηρεσίας τρίτου μέρους  (Google, Facebook, Instagram), η υπηρεσία αυτή  μπορεί να μας διαβιβάσει δεδομένα, όπως πληροφορίες εγγραφής και το προφίλ σας στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Οι πληροφορίες αυτές ποικίλλουν και ορίζονται από την υπηρεσία τρίτου μέρους. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου στο προφίλ σας στις εν λόγω υπηρεσίες. Σας επισημαίνουμε ότι η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γίνεται από αυτές τις υπηρεσίες για τους δικούς τους σκοπούς, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Πολιτικές Απορρήτου έκαστης υπηρεσίας και σας συνιστούμε, πριν περιηγηθείτε σ’ αυτές, να διαβάσετε τις Πολιτικές τους.

 1. Ποια δεδομένα συλλέγουμε από εσάς (Είδος Προσωπικών Δεδομένων)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση της Ιστοσελίδας μας (επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης) και μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

Για τους Επισκέπτες που προβαίνουν σε ολοκλήρωση παραγγελίας:

 • το πλήρες ονοματεπώνυμο
 • τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων
 • τη διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
 • τα πλήρη στοιχεία τιμολόγησης, όπως Επωνυμία, Επάγγελμα, Δ.Ο.Υ και Α.Φ.Μ (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί έκδοση τιμολογίου)
 • τον αριθμό ενός τηλεφώνου επικοινωνίας (κινητού ή/και σταθερού)
 • την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
 • οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέχονται στις επικοινωνίες σας μαζί μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας μας, τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου επικοινωνίας και των μεταδεδομένων
 • οποιεσδήποτε πληροφορίες περιλαμβάνονται σε σχόλια που έχετε προσθέσει στην παραγγελία σας.

Επιπλέον των ανωτέρω, η  Εταιρεία συλλέγει και αποθηκεύει επίσης τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες:

 • τον κωδικό που θα επιλέξετε για την είσοδο στον λογαριασμό σας
 • προαιρετικά την ημερομηνία γέννησης
 • προαιρετικά μία ονομασία σχετικά με την αποθηκευμένη διεύθυνση αποστολής π.χ. σπίτι, γραφείο κλπ.
 • ιστορικό παραγγελιών
 • συχνότητα επισκέψεων
 • προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι αγορών ή την λίστα αγαπημένων
 • συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες και μέσο επικοινωνίας για την λήψη μηνυμάτων

Επίσης, όταν αποστέλλονται μέσω SMS/viber/email κλπ στον εγγεγραμμένο χρήστη ενημερώσεις για αλλαγές των όρων χρήσης του obiotique.com με υπερσύνδεσμο (link), είναι δυνατό να καταγράφεται η IP διεύθυνση της ηλεκτρονικής του συσκευής (κινητό, tablet, υπολογιστής κλπ) για την απόδειξη ότι o εγγεγραμμένος χρήστης έχει λάβει την ενημέρωση.

Δεδομένα ειδικών κατηγοριών

Σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών (λ.χ. δεδομένα υγείας) για τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας. Σε περίπτωση που, παρόλα αυτά, εντοπίσουμε ή μας επισημάνετε την ύπαρξη τέτοιων δεδομένων στην Ιστοσελίδα μας ή στις επικοινωνίες μας, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα προβούμε σε άμεση διαγραφή τους εκτός αν πρέπει να τα διατηρήσουμε για την υποστήριξη των δικαιωμάτων μας.

Δεδομένα διεύθυνσης τρίτου

Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών σε τρίτο πρόσωπο εκτός από τον επισκέπτη ή εγγεγραμμένο χρήστη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία OBIOTIQUE για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της Εταιρείας.

Στοιχεία τραπεζικής κάρτας

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης ή ο εγγεγραμμένος χρήστης δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας VIVA που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

 1. Πώς και για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε όταν περιηγείστε στην Ιστοσελίδα μας ή δημιουργείτε λογαριασμό κλπ. τα χρησιμοποιούμε για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε την Ιστοσελίδα μας και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (eshop), να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα αξιόπιστο και ασφαλέστερο περιβάλλον και να είμαστε σε συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας:

 • Για να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση και να περιηγείσθε στην Ιστοσελίδα μας.
 • Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία της Ιστοσελίδας μας και να δοθεί η δυνατότητα να αγοράζετε προϊόντα μας μέσω της Ιστοσελίδας είτε ως απλοί επισκέπτες είτε, κατόπιν δημιουργίας λογαριασμού, ως εγγεγραμμένοι χρήστες.
 • Για να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες, όπως προβολή ιστορικού παραγγελιών, επισήμανση προϊόντων ως «αγαπημένων» κ.α.
 • Για να καταστεί δυνατή η αποθήκευση ενός προϊόντος που βρίσκεται στο καλάθι σας, εάν επιθυμείτε να το αγοράσετε κάποια άλλη στιγμή.
 • Για να καταστεί δυνατή η αποστολή των παραγγελιών σας στις διευθύνσεις που επιλέγετε.
 • Για να μπορέσετε, εναλλακτικά, να παραλάβετε τις παραγγελίες σας από τα αυτόματα μηχανήματα παραλαβής (Lockers) της BoxNow.
 • Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε το στάδιο που βρίσκεται η παραγγελία σας, ανά πάσα στιγμή.
 • Για να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας μας, μέσω email, τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά.
 • Για να μπορούμε εμείς να απαντάμε στα αιτήματα εξυπηρέτησης επισκεπτών και χρηστών.
 • Για να στείλουμε αποδείξεις, τιμολόγια και να εισπράξουμε πληρωμές από εσάς.
 • Για να σας στέλνουμε ειδοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας.
 • Για να λαμβάνετε, αν το επιθυμείτε, προσωποποιημένη πληροφόρηση για τα προϊόντα της Ιστοσελίδας μας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, ως εγγεγραμμένος Χρήστης.
 • Για να σας στέλνουμε διαφημιστικά μηνύματα, marketing, διαφήμιση και άλλες πληροφορίες για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας.
 • Για να διασφαλίσουμε την εφαρμογή των Όρων Χρήσης και άλλες πολιτικές.
 • Για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
 • Για τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης, ανεπιθύμητων μηνυμάτων, κατάχρησης, συμβάντων ασφαλείας και άλλων επιβλαβών δραστηριοτήτων και τη διεξαγωγή ερευνών ασφαλείας και εκτιμήσεων κινδύνου.
 • Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως χρήστη, για σκοπούς δοκιμών, αντιμετώπισης προβλημάτων και βελτίωσης της λειτουργικότητας και της ποιότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, και γενικά για τη βελτιστοποίηση και προσαρμογή της Ιστοσελίδας μας στις ανάγκες σας, καθιστώντας τη χρήση της ευκολότερη.

Η O-BIOTIQUE δηλώνει ότι τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Καμία άλλη χρήση των δεδομένων σας δε θα γίνεται, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και, όπου απαιτείται, τη ρητή συγκατάθεσή σας. Εάν θεωρήσουμε εύλογα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για άλλο σκοπό, θα είναι ένας σκοπός συναφής και συμβατός με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα. Επιπλέον, πριν χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για εναλλακτικό σκοπό, θα λάβουμε επίσης υπόψη, μεταξύ άλλων, οποιαδήποτε σχέση μεταξύ των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα και των σκοπών της επιδιωκόμενης  περαιτέρω επεξεργασίας, το πλαίσιο στο οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα, τη φύση των δεδομένων, τις πιθανές συνέπειες της προβλεπόμενης περαιτέρω επεξεργασίας για τα υποκείμενα των δεδομένων και την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων.

 

 1. Σε ποιες νομικές βάσεις βασιζόμαστε για την επεξεργασία των δεδομένων σας

Για την επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών η O-BIOTIQUE στηρίζεται στις εξής νόμιμες βάσεις:

 • Εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6.1.β ΓΚΠΔ): Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης από απόσταση ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του χρήστη πριν από τη σύναψη σύμβασης, και, ιδίως, να μπορεί ο επισκέπτης/χρήστης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του στο obiotique.com είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από αυτόν κατά την εγγραφή και την καταχώριση της παραγγελίας του στην φόρμα καταχώρισης της παραγγελίας και η καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών του. Σκοπός της βασικής αυτής επεξεργασίας των δεδομένων είναι για κάθε χρήστη, η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, η επικοινωνία και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία και γενικώς η ανάλυση και οι πληροφορίες για αγορές που έχει πραγματοποιήσει, η παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του, η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του σε κάθε αναγκαία περίπτωση και η ενημέρωση του για το υπάρχον απόθεμα στο obiotique.com ανά προϊόν και κατάστημα, η διευκόλυνση των εγγεγραμμένων χρηστών με την δημιουργία λογαριασμού χρήστη με συμπληρωμένα δεδομένα τιμολόγησης και αποστολής, πληροφορίες για τις αγορές του και η διαχείριση της επικοινωνίας του με την OBIOTIQUE.
 • Έννομα συμφέροντα (άρθρο 6.1.στ ΓΚΠΔ): Κάποιας μορφής επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η OBIOTIQUE ή τρίτος, όπως ενδεικτικά για την βελτίωση των υπηρεσιών της Εταιρείας, τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης ή κακής χρήσης, την τυχόν συνεργασία με δικαστικές και ρυθμιστικές αρχές. Επίσης, θεωρούμε ότι στα έννομα συμφέροντα μας περιλαμβάνεται η εμφάνιση και προώθηση της Ιστοσελίδας μας, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα (social media) και τις λοιπές υπηρεσίες ΚτΠ δίνοντας επίσης την ευκαιρία στους λοιπούς χρήστες αυτών των δικτύων να μετέχουν σε προωθητικές ενέργειες, καθώς και να δηλώνουν ότι τους αρέσει (“like”) η σελίδα μας και να αναρτούν σχόλια για τα προϊόντα μας

 

Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, για σκοπούς ενημέρωσης, να επικοινωνεί με τον επισκέπτη ή/και τον εγγεγραμμένο χρήστη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας του, που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο προηγούμενης συναλλακτικής μας σχέσης (άρθρο 11§ 3 του ν.3471/2006)  και εφόσον o επισκέπτης/χρήστης δεν αντιτάσσεται σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τα προϊόντα της ή/και προσφορές ή/και διαγωνισμούς, την επικοινωνία για την διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της προς τους χρήστες της καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες της και την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών. Επίσης, η Εταιρεία μπορεί να επικοινωνεί με τον επισκέπτη ή/και εγγεγραμμένο χρήστη μέσω υπηρεσιών μηνυμάτων όπως WhatsApp, Viber κλπ, για λόγους καλύτερης επικοινωνίας και ελέγχου του κόστους αυτής.

 • Έννομη υποχρέωση (άρθρο 6.1.γ ΓΚΠΔ): η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία (όπως η φορολογική νομοθεσία, ή τα νόμιμα αιτήματα επιβολής του νόμου).
 • Συγκατάθεση (άρθρο 6.1.α ΓΚΠΔ):η επεξεργασία γίνεται κατόπιν λήψης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, όπως ενδεικτικά προκειμένου να λαμβάνετε το newsletter μας με προωθητικό υλικό από εμάς, σε περίπτωση που είστε απλός επισκέπτης της Ιστοσελίδας μας και δεν υφίσταται προηγούμενη συναλλακτική σχέση μεταξύ μας. Σε περίπτωση που έχουμε λάβει την συγκατάθεσή σας για μία συγκεκριμένη επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς αυτή η ανάκληση να επηρεάζει την επεξεργασία που έχει λάβει χώρα μέχρι τότε.
 1. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας (Αποδέκτες δεδομένων)

Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του χρήστη δύνανται να είναι:

 • Οι αρμόδιοι υπάλληλοι και τα στελέχη της O-BIOTIQUE.
 • Η εταιρεία η οποία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης του πελατολογίου των φυσικών και ηλεκτρονικών καταστημάτων (υπηρεσίες CRM) της O-BIOTIQUE και η οποία έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την καταχώριση, ενημέρωση, επικαιροποίηση και διατήρηση της βάσης δεδομένων με τα δεδομένα των μελών ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της OBIOTIQUE και σύμφωνα με τις οδηγίες και τις καταγεγραμμένες εντολές της ή/και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία παρέχει στο μέλλον στην OBIOTIQUE τις ίδιες υπηρεσίες σε αντικατάσταση ή σε συνεργασία με την ως άνω εταιρεία.
 • Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης πελατών, έρευνα αγοράς, νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες λογιστηρίου ή/και εντοπισμού και πρόληψης της απάτης, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας ελέγχου κατά της απάτης, υπηρεσίες διαδικτύου, αποθήκευση και διαχείριση παραγγελιών, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, υπηρεσίας (ταχυ)μεταφοράς ή ομαδικής αποστολής προϊόντων, υπηρεσίες εγκατάστασης προϊόντων και υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων πωλήσεων, υπηρεσίες παραλαβής παραγγελιών από pick-up points, υπηρεσίες εμπορικής προώθησης (marketing), οι οποίοι υπόκεινται στους ειδικούς αυστηρούς όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έχουν συμφωνήσει με την OBIOTIQUE ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, η οποία τους διαβιβάζει με αυστηρούς περιορισμούς και διαδικασίες τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
 • υπηρεσίες πληρωμών από τo συνεργαζόμενο ίδρυμα πληρωμών, για την πραγματοποίηση, διαχείριση και εκκαθάριση των πληρωμών των αγορών και για την ολοκλήρωση τυχόν αιτημάτων επιστροφής ποσού σε περίπτωση υπαναχώρησης ή ακύρωσης της παραγγελίας.

Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας:

 • στον βαθμό που είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε από τον νόμο‧
 • σε σχέση με τυχόν εν εξελίξει ή μελλοντικές δικαστικές/νομικές διαδικασίες‧
 • προκειμένου η O-BIOTIQUE να διασφαλίσει , να ασκήσει ή να προστατεύσει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της O-BIOTIQUE και των Χρηστών της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της επιβολής των Όρων Χρήσης μας).

Κατά την καταχώριση, πρόσβαση ή/και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη και του εγγεγραμμένου χρήστη οι υπάλληλοί και προστηθέντες της OBIOTIQUE δεσμεύονται να συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων καθώς και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. H O-BIOTIQUE απαιτεί από τους υπαλλήλους της, τους συντηρητές της Ιστοσελίδας της, καθώς και τους τρίτους συνεργάτες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών ώστε να αποτρέπουν την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών της που επεξεργάζονται και διαθέτουν και εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τρόπο που είναι σύννομος και τα προστατεύουν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.).

Για την αποστολή επικοινωνίας μέσω SMS και υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων OTT (όπως WhatsApp, Viber κ.λπ.) η O-BIOTIQUE κάνει χρήση των κοινοποιημένων αριθμών κινητής τηλεφωνίας που νομίμως επεξεργάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από αυτές τις υπηρεσίες και εφαρμογές, ανατρέξτε στους αντίστοιχους όρους και τις πολιτικές απορρήτου που εφαρμόζονται από τους αντίστοιχους παρόχους ΟΤΤ υπηρεσιών και παρόχους κινητής τηλεφωνίας.

 1. Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας και πού τα διαβιβάζουμε;

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο σε servers και υπολογιστικά συστήματα εντός της Ε.Ε. Για την επίτευξη των σκοπών της O-BIOTIQUE τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ωστόσο, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε παρόχους, για ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ. Σε περίπτωση που χρειαστεί να διαβιβάσουμε δεδομένα σε τρίτη χώρα, η O-BIOTIQUE θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα (εγγυήσεις), όπως η διασφάλιση ότι η διαβίβαση πραγματοποιείται σε χώρα που απολαύει απόφασης επάρκειας ή θα εφαρμόσει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, ώστε να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων και η νομιμότητα της επεξεργασίας τους.

 1. Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους, να επιλύουμε διαφορές με οποιαδήποτε μέρη και με όποιον τρόπο είναι απαραίτητο ώστε να μπορούμε να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού και της πρόληψης απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.

Τα προσωπικά δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε τον λογαριασμό σας έως ότου ζητήσετε την διαγραφή τους ή την διαγραφή του λογαριασμού σας. Μία φορά το χρόνο η O-BIOTIQUE θα ζητά από τον εγγεγραμμένο χρήστη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων που αυτή διατηρεί και να τα επικαιροποιήσει εφόσον υπάρχουν αλλαγές. Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλλει ή να διορθώσει τα δεδομένα του κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του στο obiotique.com (login) με το όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης του (password).

 • Ειδικά όσον αφορά δεδομένα που αφορούν απλούς επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας, τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν στα αρχεία της O-BIOTIQUE για 60 ημέρες από την παράδοση ή την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας και η επεξεργασία τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης από απόσταση.

Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν την πραγματοποίηση της συναλλαγής καθώς και την ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων τους δύνανται να παραμένουν ως πληροφορίες τόσο για τον επισκέπτη όσο και τον εγγεγραμμένο χρήστη, προκειμένου να είναι δυνατή η συμμόρφωση της Εταιρείας με τη φορολογική νομοθεσία, η συμμόρφωση με τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες, η τεκμηρίωση και άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας, καθώς και η διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων τους από την OBIOTIQUE. Επίσης τα δεδομένα επικοινωνίας τους, τα οποία θα χρησιμοποιούνται από την O-BIOTIQUE για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας, εκτός αν ο επισκέπτης/χρήστης έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τέτοια επικοινωνία.

Τα δεδομένα και σχόλια που συλλέγονται εξαιτίας της επικοινωνίας σας με την O-BIOTIQUE είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο obiotique.com, είτε μέσω email, είτε μέσω τηλεφώνου, διατηρούνται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας και ανωνυμοποιούνται εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία επικοινωνίας.

 1. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας (Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα προστασίας)

Η OBIOTIQUE, οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της/βοηθοί εκπλήρωσης δεσμεύονται συμβατικά να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε αυτά και γενικά την παράνομη επεξεργασία τους (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) όπως και για την διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτά. Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την κρισιμότητα των δεδομένων, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών αυτών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση η OBIOTIQUE, οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της/βοηθοί εκπλήρωσης δεσμεύονται συμβατικά να διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και να μην τα κοινοποιούν ή επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου τους εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από τον νόμο.

 1. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Κάθε επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία. Ειδικότερα έχετε τα ακόλουθα δεδομένα:

-                Να αιτηθείτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εμείς διατηρούμε. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας και θα σας το παρέχουμε δωρεάν. Εάν ζητήσετε περαιτέρω αντίγραφα, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με  ένα εύλογο τέλος για διοικητικά έξοδα.

-                Να αιτηθείτε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβή δεδομένα που σας αφορούν και, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπή δεδομένα που σας αφορούν. Σε κάθε περίπτωση, λάβετε υπόψη ότι, όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας, εγγυάστε ότι είναι αληθή και ακριβή και αναλαμβάνετε να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση αυτών.

-                Να αιτηθείτε να διαγράψουμε όλα τα δεδομένα σας, στον βαθμό που δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν και τα επεξεργαζόμαστε, όπως εξηγήσαμε παραπάνω, ή όταν δε μας επιτρέπεται πλέον νομικά να τα επεξεργαστούμε. Σας ενημερώνουμε ότι, σε αυτήν την περίπτωση, θα διατηρήσουμε μόνο δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα και πληροφορίες για στατιστικούς και τεχνικούς λόγους. Επίσης, θα διατηρήσουμε ορισμένα στοιχεία πληρωμής, εάν αυτά ισχύουν στην περίπτωσή σας, για όσο χρονικό διάστημα είμαστε υποχρεωμένοι από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία ή/και τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς τους παρόχους υπηρεσιών.

-                Να αιτηθείτε να παύσουμε ή να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, πράγμα που συνεπάγεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε χρονικά την επεξεργασία των δεδομένων ή να τα διατηρήσουμε περισσότερο από ό,τι είναι απαραίτητο.

-                Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας, θα έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

-                Να αιτηθείτε τη φορητότητα των δεδομένων σας. Το δικαίωμα ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει εσείς οι ίδιοι, εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας ή σε συνομιλίες σχετικά με τη σύναψη σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη.

-                Nα υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων, ειδικότερα ενώπιον της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, στην ειδική φόρμα της ΑΠΔΠΧ στην ιστοσελίδα https://www.dpa.gr/el/syndesi/polites/kataggelia), σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν είναι σύννομη η επεξεργασία των δεδομένων σας.

-                Στον βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση δε θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση.

-                Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να μην επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς εμπορικής προώθησης (marketing) όπως και να πάψετε να λαμβάνετε στο εξής επικοινωνία για υποβολή αξιολόγησης.

Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν ως εξής:

Για το δικαίωμα πρόσβασης, μερικής ή ολικής διαγραφής και διόρθωσης/συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων, η O-BIOTIQUE παρέχει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες του obiotique.com να δουν, διορθώσουν/συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο obiotique.com (menu «Τα στοιχεία μου») ή να ζητήσουν πρόσβαση, μερική ή ολική διαγραφή και διόρθωση των δεδομένων τους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@obiotique.com

Οι επισκέπτες του obiotique.com μπορούν να ασκήσουν τα ως άνω δικαιώματα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@obiotique.com

Τον έλεγχο της εμπορικής επικοινωνίας από την OBIOTIQUE σε ένα ή και όλα τα δεδομένα και κανάλια επικοινωνίας (email, SMS στο κινητό του τηλέφωνο ή Viber στο κινητό του τηλέφωνο) οι επισκέπτες/εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@obiotique.com

Για το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων, η OBIOTIQUE παρέχει τη δυνατότητα (μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες του obiotique.com) να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να τα διαβιβάσουν σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, που θα υποδειχθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@obiotique.com

Σε περίπτωση άσκησης οιουδήποτε εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων η O-BIOTIQUE θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της. Διευκρινίζεται ότι για να θεωρείται έγκυρη η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων είναι δυνατό να απαιτείται η ταυτοποίησή του αιτούντος, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία ζητείται κάποια από τις παραπάνω ενέργειες  πράγματι ανήκουν στο φυσικό πρόσωπο που αιτείται την συγκεκριμένη ενέργεια.

Η διαγραφή εγγεγραμμένου χρήστη του obiotique.com μπορεί να γίνει είτε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο obiotique.com(menu «Τα στοιχεία μου» στο πεδίο «Αίτημα διαγραφής λογαριασμού») είτε υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@obiotique.com

 1. Σύνδεσμοι τρίτων

Η Ιστοσελίδα obiotique.com μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους και εφαρμογές τρίτων. Κάνοντας κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους ή ενεργοποιώντας αυτούς τους συνδέσμους ενδέχεται να επιτρέπεται σε τρίτα μέρη να συλλέγουν ή να κοινοποιούν δεδομένα σχετικά με τον χρήστη. Η OBIOTIQUE δεν ελέγχει αυτούς τους ιστότοπους τρίτων και δεν φέρει καμία ευθύνη για τις δηλώσεις απορρήτου τους και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούνται από αυτούς. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης εγκαταλείψει την  Ιστοσελίδα obiotique.com η O-BIOTIQUE συνιστά την ανάγνωση της δήλωσης απορρήτου σε οποιονδήποτε ιστότοπο επισκέπτεται. Η εμφάνιση τέτοιων ιστότοπων και εφαρμογών τρίτων στην Ιστοσελίδα obiotique.com βασίζεται στο έννομο συμφέρον της OBIOTIQUE να επιδιώκει την βελτίωση των υπηρεσιών της και την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της και της αλληλενέργειάς της Ιστοσελίδας της με τις σχετικές πλατφόρμες και υπηρεσίες στο διαδίκτυο.

 1. Social Media

Η O-BIOTIQUE έχει ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) για την καλύτερη προώθηση των προϊόντων και την υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Για τον σκοπό αυτό, διαθέτουμε:

 • επίσημη σελίδα στο Facebook
 • λογαριασμό στο Instagram
 • λογαριασμό στο LinkedIn

Μπορείτε να επιλέξετε να τα επισκεφτείτε μέσω συνδέσμων που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα μας που οδηγούν στους ιστοτόπους των παραπάνω social media. Σας επισημαίνουμε ότι η O-BIOTIQUE δε φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γίνεται από αυτές τις ιστοσελίδες για τους δικούς τους σκοπούς, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Πολιτικές Απορρήτου έκαστης ιστοσελίδας και σας συνιστούμε, πριν περιηγηθείτε σ’ αυτές, να διαβάσετε τις Πολιτικές τους.

Αντίστοιχα, μπορείτε να επιλέξετε να ακολουθήσετε τα σχετικά social plugins/buttons που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε τέτοια πρόσθετα για να καταστεί η Ιστοσελίδα μας πιο λειτουργική και μόνο προς διευκόλυνσή σας.

Το θεωρούμε ως έννομο συμφέρον μας να εμφανιζόμαστε στα κοινωνικά αυτά δίκτυα και να προσπαθούμε να προωθούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Εάν δηλώσετε την προτίμηση σας στην σελίδα μας (π.χ. κάνατε “like” στην σελίδα μας) ή μας ακολουθήσατε (“follow”) σε κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τις πρακτικές των αντίστοιχων κοινωνικών δικτύων, ότι θα δείτε μηνύματα, διαφημίσεις ή υλικό που δημοσιεύτηκε από εμάς στη σελίδα μας στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο καθώς και ότι εμείς θα γνωρίζουμε το δημόσιο προφίλ σας στην αντίστοιχη υπηρεσία. Αν κάνετε μια ερώτηση μέσω της αντίστοιχης σελίδας ή κάνετε μία ανάρτηση, αυτή θα είναι εμφανής σε όλους τους «φίλους» και «ακόλουθους» της παρουσίας μας στο συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες του ίδιου δικτύου για να σας απαντήσουμε. Εάν μας αποστέλλετε προσωπικά ή άμεσα μηνύματα (PM ή DM) θα πρέπει να γνωρίζετε πως ότι περιέχεται σε αυτά θα μπορεί να τα διαβάζουν, ανά περίπτωση, τόσο οι εργαζόμενοι στην OBIOTIQUE όσο και τρίτοι στους οποίους έχουμε αναθέσει την διαχείριση της παρουσίας μας στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα. Δεν θα πρέπει να αναρτάτε στις σχετικές σελίδες μας ή να μας στέλνετε μηνύματα με περιεχόμενο προσβλητικό ή παράνομο και δεν θα πρέπει να μοιράζεστε μαζί μας προσωπικά δεδομένα τρίτων για τους οποίους δεν έχετε την έγκυρη συγκατάθεση. Επίσης δεν θα πρέπει να αναρτάτε στις σχετικές σελίδες μας ή να χρησιμοποιείτε αυτά τα μέσα επικοινωνίας για να μας αποστέλλετε οιαδήποτε ευαίσθητα (ειδικής κατηγορίας) δεδομένα ή δεδομένα ανηλίκων, διότι δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και τον περιορισμό της πρόσβασης. Οποιαδήποτε ανάρτηση ή προσωπικό μήνυμα δεν τηρεί αυτούς τους περιορισμούς θα διαγράφεται, ενώ τα στοιχεία του χρήστη είναι δυνατόν να δοθούν στις αρμόδιες αρχές εφόσον η ανάρτηση του ή το προσωπικό του μήνυμα συνιστά και άδικη πράξη.

 1. Ανήλικοι

Δεν απευθύνουμε τις υπηρεσίες μας, δε συναλλασσόμαστε και δε συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες σχετικά με Χρήστες ηλικίας κάτω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο. Δεδομένου ότι δεν είναι ακόμη τεχνικά εφικτό να επαληθεύεται αποτελεσματικά η ηλικία Χρήστη ανά πάσα στιγμή, εάν αντιληφθούμε ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί, μέσω της Ιστοσελίδας, από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών και χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε αμέσως όλες τις σχετικές πληροφορίες. Αυτή η διαγραφή δε θίγει την ανάγκη σεβασμού των δεδομένων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης των νομικών αξιώσεών μας, ή την παροχή συγκατάθεσης από κηδεμόνα.

 1. Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αφορούν, κάθε υποκείμενο προσωπικών δεδομένων δύναται να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της O-BIOTIQUE (Data Protection Officer) στο e-mail dpo@obiotique.com, και στην τηλεφωνική γραμμή +30 210 619978.

Μπορείτε επιπλέον να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 • ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση Σωρού 3-5, Μαρούσι 15125
 • χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας της Ιστοσελίδας μας,
 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλοντας email στο info@obiotique.com

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1/1/2024